Trang trí

Trang trí nhà hàng

Tháp champagne

Bàn Galary – Bàn tân chúc

Backdrop – Chụp hình

Bánh cưới

Trang trí lối đi