Trang trí

Aqua Palace trang trí

Trang trí nhà hàng

Tháp Rượu

Tháp champagne

Bàn Galary

Bàn Galary – Bàn tân chúc

Bàn Galary

Backdrop – Chụp hình

Bánh Cưới

Bánh cưới

Trang Trí Lối Đi

Trang trí lối đi