Nhiều doanh nghiệp chọn hình thức HỘI NGHỊ TRỌN GÓI mà chọn hình thức thuê địa điểm để tổ chức sự kiện . Aqua Jardin, với chính sách chi phí linh hoạt là điểm cộng tuyệt đối trong việc tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp. Phí block sảnh để chuẩn bị hoặc chạy chương trình thường đươc giảm 50% hoặc 100%. Đây là sự nổ lực về chính sách giá của Aqua Jardin để đồng hành cùng doanh nghiệp trong những giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế.

CÁC KHÔNG GIAN SẢNH TIỆC