Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Aqua Palace

307 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận BÌnh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(028)  35.534.640

0969.079.955 – 0916.501.428

info@aquapalace.com.vn 

facebook.com/aquapalace.com.vn