NƠI GHI LẠI KHOẢNG KHẮC HẠNH PHÚC CỦA CÁC CẶP ĐÔI, GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ

Đăng nhập như thế nào?

Tên đăng nhập: "tên chú rễ" + "tên cô dâu"
Mật khẩu: "ngày+tháng+năm cưới"

Ví dụ
Tên đăng nhập: truonggiangnhaphuong (chú rễ: Truong Giang, cô dâu: Nha Phuong)
Mật khẩu: 230510 (ngày 23 tháng 05 năm 2010)
Lưu ý: Ảnh cưới sẽ được đăng tải sau 24 tiếng. Ảnh cưới được lưu trữ 30 ngày kể từ ngày đăng.

AQUA PALACE CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN HẠNH PHÚC.

Show Buttons
Hide Buttons